1. seja upravnega odbora šolskega sklada v šolskem letu 2020/21

1. seja upravnega odbora šolskega sklada v šolskem letu 2020/21

UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G) je Ministrstvo za šolstvo in šport leta 1998 z dopisom ravnateljem še dodatno priporočalo ustanovitev šolskih skladov po posameznih šolah. Po teh...
Dostopnost