Skoči na glavno vsebino

JAVNA NAROČILA, EVIDENČNI POSTOPKI IN OSTALI RAZPISI

Razpis dobave električne energije za obdobje 3 let, objavljeno 16. 10. 2023
Razpis dobave zemeljskega plina za obdobje 2 let, objavljeno  13. 7. 2023
Razpis prostega delovnega mesta ravnatelj/ravnateljica Gimnazije Brežice, objavljeno v  Uradnem listu RS, št. 34/2023
Dobava električne energije za obdobje 2 let, objavljeno 28. 12. 2020
Povabilo k oddaji ponudbe za tiskanje publikacije za šolsko leto 2020/2021, objavljeno 9. 9. 2020
Zamenjava sistema avtomatskega javljanja požara, objavljeno 30. 6. 2020
Javno naročilo za izbiro ponudnika malic Gimnaziji Brežice (evidenčno naročilo), objavljeno 18. 6. 2020
Sanacija sanitarij (obnova ženske garderobe pri šolski telovadnici), objavljeno 2. 7. 2019
Sanacijsko intervencijska dela v učilnici RAČ1, objavljeno 2. 7. 2019
Prenova kotlovnice – popravilo plinskega kotla, objavljeno 2. 7. 2019
Dobava električne energije za obdobje 2 leti, objavljeno 30. 10. 2018
Dobava zemeljskega plina, objavljeno 23. 5. 2018
Razpis prostega delovnega mesta ravnatelj/ravnateljica Gimnazije Brežice, objavljeno 23. 3. 2018

 

NAMERA O ODDAJI ŠOLSKIH PROSTOROV V NAJEM

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Gimnazija Brežice objavlja namero o oddaji v najem športno dvorano, velike predavalnice, učilnice za predavanje, razdelilnico hrane, učilnice za vadbo in računalniško učilnico za šolsko leto 2023/24.

 

Dostopnost