Skoči na glavno vsebino

Vpis 2024/25

Najnovejše informacije

OBVESTILO O POTEKU VPISNEGA POSTOPKA 2024/2025

Seznanite se z letošnjim potekom vpisa v prve letnike.

Obvestilo o vpisu v program GIMNAZIJA

Obvestilo o vpisu v program ŠPORTNA GIMNAZIJA

NAGOVOR DEVETOŠOLCEM

DEVETOŠOLEC, DEVETOŠOLKA, SE TEŽKO ODLOČATA, NA KATERO SREDNJO ŠOLO SE VPISATI?

Se čudiš, zakaj v zadnjem času odrasli okoli tebe toliko govorijo o tem, kako pomembno je izbrati dobro srednjo šolo? Tebe pa to že pošteno moti, kaj?

Ja, tako pač je, ker se odrasli zavedamo, da je prava izbira srednje šole odločilna tudi za kasnejše življenje, saj vodi do primerne izbire študija, poklica, kariere in s tem povezanega zadovoljnega življenja v odrasli dobi.  

Si uspešen, vedoželjen učenec oz. uspešna, vedoželjna učenka, povsem odločen, da se vpišeš na gimnazijo?

Dobra odločitev. Všečkam!

Z vpisom v gimnazijo se ti bo odprl nov svet, imel boš možnost preizkušanja številnih novih dejavnosti, poglabljanja znanja in pridobivanja dragocenih izkušenj. Gimnazijsko življenje lahko pomembno prispeva k tvojemu osebnostnemu razvoju in zorenju. Nadgradiš lahko zaupanje vase, ki je vitalnega pomena za tvoj uspeh tako med šolanjem kot v življenju nasploh, zato boš v prihodnosti lahko uresničil tudi visoke cilje, o katerih sedaj sploh še ne razmišljaš.

Vedeti pa moraš, da se bo tvoje življenje gimnazijca oz. gimnazijke v veliki meri spremenilo. Pred teboj bodo večje zahteve in prevzemati boš moral večjo odgovornost zase. Če si bil doslej uspešen, ne da bi za šolsko delo porabil veliko časa, in če se ne znaš učinkovito učiti, boš imel lahko, vsaj v začetku, kar nekaj težav. Ampak saj veš, če si nekaj res močno želiš, potem si pripravljen v delo, ki te vodi do izbranega cilja, vložiti več napora. Če si pripravljen vztrajati in se v učno snov poglobiti tudi takrat, ko bi bilo sicer prijetneje početi kaj drugega, ti je uspeh zagotovljen. Na gimnaziji smo ti pri razvijanju uspešnih strategij učenja tudi pripravljeni pomagati, saj vemo, da brez kakovostnega učenja ni kakovostnega znanja.

Nadaljuj z branjem

Informacije o poteku prijavno-vpisnega postopka za šolsko leto 2024/2025

 V šolskem letu 2023/2024 bomo na naši gimnaziji izvajali dva programa – GIMNAZIJA in GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK.

Predmetnik v programu GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK vsebuje vse temeljne zahteve gimnazijskega predmetnika, le da imajo dijaki večje število ur športne vzgoje. Program je namenjen učencem, ki so registrirani športniki (kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov), da z usklajevanjem športnih in učnih obveznosti lažje obvladajo gimnazijski program, potrebno pa je seveda tudi več samodiscipline in samostojnega učenja, saj zaradi tekmovanj in priprav dijaki športniki pogosteje izostajajo od pouka. Za vpis v ta program morajo kandidati dokazati svojo psihofizično sposobnost za večje napore na treningih in tekmovanjih in izkazati športne dosežke, na podlagi katerih jih panožna športna zveza razvrsti v statuse A, B in C po vnaprej izdelanih merilih.

 Kateri datumi so za pomembni in jih nikakor ne smete zamuditi?

 Vsi kandidati za vpis morate do 2. aprila 2024 oddati prijavnico za vpis,  dostopna je na spletnih straneh Ministrstva za vzgojo in izobraževanje na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 V prijavnici označite, kateri drugi tuji jezik bi se radi učili na gimnaziji – francoščino ali nemščino. Prosimo vas, da ne označujete drugih jezikov, ki so navedeni na prijavnici (npr. španščina, italijanščina, latinščina …), ker teh jezikov kot drugega tujega jezika na naši šoli ne izvajamo).

Vsi tisti, ki se boste prijavili za vpis v program Gimnazija športni oddelek, morate na gimnazijo najkasneje do 4. marca 2024 poslati vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev za ta program, to je dokazila o psihofizični sposobnosti in športnih dosežkih.

Kandidati za vpis v športni oddelek gimnazije tako do 4. 3. 2024 na šolo predložijo naslednja dokazila:

  1. zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata,
  2. potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek in
  3. izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Vsi obrazci so na voljo na spletnih straneh MVI na naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

Na podlagi dokazil in opravljenega obveznega pogovora s šolsko svetovalko in s koordinatorjem za športne oddelke na gimnaziji, na katerega so kandidati za vpis povabljeni, bodo najkasneje do 28. marca 2024 izdana potrdila o izpolnjevanju športnih dosežkov.

Kandidati za vpis v športni oddelek obvezno oddajo prijavnico za vpis enako kot ostali kandidati za vpis najkasneje do 2. aprila 2024.

8. aprila 2024 bo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje na svojih spletnih straneh objavilo število prijavljenih za vpis v posameznih programih. Do 23. aprila 2024 bodo tisti kandidati, ki bodo to želeli, svoje prijavnice še lahko prenesli v druge programe.

V kolikor bi bilo število prijavljenih kandidatov za vpis preveliko, boste o morebitni omejitvi vpisa obveščeni do 29. maja 2024. Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa so podrobneje pojasnjena v aktualnem Razpisu za vpis.

Vpis prijavljenih kandidatov bo potekal od 17. do 21. junija 2024 po vnaprej določenem razporedu, o katerem boste pisno obveščeni. V primeru omejitve vpisa bi drugi krog potekal od 21. junija do 2. julija 2024.

 

Želim vam, da si do konca šolskega leta pridobite čim več znanja. 🙂  

 

Šolska psihologinja:

dr. Gordana Rostohar

 

 

Dostopnost